شنبه 5 مهر 1399 _
  امروز
شنبه
مهر 1399
5
قمری:09 صفر 1442

میلادی:26 سپتامبر 2020
 
 
 
 روزانه

 
 اعتدال
 
تاریخ : چهارشنبه 11 تير 1399     |     کد : 790

بازدید و جلسه مشترک ، مهندس طوماری رئیس سازمان تامین اجتماعی اهر و همکاران ایشان، با شهردار و شورای شهرهوراند

.

.

نماینده شورای شهرستان هوراند در خصوص تمام وقت نمودن شعبه ی اقماری سازمان تامین اجتماعی و ارائه خدمات کامل این اداره به مردم شهرستان و نیز دستور و تلاش مسئولان استانی و گرفتن مجوز لازم در اواخر سال 98، از تهران برای تمام وقت نمودن این مرکزو پیگیری برای اجرایی شدن این مهم و خواسته های دیگر، جلسه ای با رئیس تامین اجتماعی اهر صورت گرفت
مهندس طوماری قول دادن تا در هفته های آینده به ارائه خدمات بیشتر در شهرستان هوراند اقدام نمایند.
در این دیدار حافظ تقی نژادشورای شهرستان هوراند به جد خواستار اجرایی شدن مجوز تمام وقت شدن شعبه ی اقماری سازمان تامین اجتماعی شد. چرا که از 26 نفر کارمند سازمان تامین اجتماعی شهرستان اهر حداقل سه کارمند نسبت به جمعیت سهم شهرستان هوراند است
ما خواستار سهم مردم منطقه از ادارات و خدمات دولتی هستیم.  


PDF چاپ چاپ