شنبه 5 مهر 1399 _
  امروز
شنبه
مهر 1399
5
قمری:09 صفر 1442

میلادی:26 سپتامبر 2020
 
 
 
 روزانه

 
 اعتدال
 
تاریخ : چهارشنبه 4 تير 1399     |     کد : 784

اولویت کاری و برنامه کلیدی مدیریت جدید شورای عالی استانها / باز تعریف از ظرفیت های شوراها و شورای عالی استانها

.

سی و پنجمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان با حضور رئیس واعضای شورای اسلامی استان و دکتر صدری سرپرست اداره کل امور استان ها شورای عالی استانها برگزار شد

در ابتدای این جلسه رئیس شورای اسلامی استان ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی به دکتر صدری، یکی از مهم ترین وظایف شوراهای اسلامی استان را ایجاد تعامل هر چه بیشترمجموعه شوراهای اسلامی و انعکاس اهم موارد و مشکلات و اقدامات انجام شده عنوان  و این امر مهم را موجب بررسی مشکلات به صورت  مطلوبتروشفافتر بیان داشت.
مسعودی ریحان یکی از مهمترین دغدغه های شوراها را عدم توجه مطلوب  به وظایف و اختیارت قانونی شان عنوان کرد و گفت:وظایفی که در قانون برای شورا ها مقرر شده است بطور کامل قابل تحقیق نیست.در اصل این امر مصوبات ارائه و ارسال از سوی شورای اسلامی به فرمانداری ها متاسفانه هیچ اقدامات در این خصوص انجام نمیگیرد. 
در ادامه جلسه داداشلو نماینده شورای اسلامی استان در شورای عالی استانها در خصوص بررسی و فعالیت کمیسیونهای شورای اسلامی استان در رابطه با مهاجرت روستائیان به شهر ها که بسیاری از معظلات شهری اعم از زاغه نشینیها و حاشیه نشینیها و بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی را سبب میشوداظهار داشت که علت بسیاری از مهاجرتها در خصوص اختلافات روستائیان با سیاستهای اداره منابع طبیعی بود که میبایست به این نکته اندیشیده شود بر همین اساس بنده از اعضای کمیسیون کشاورزی استدعا دارم که در صورت صلاحدید اقدام به تهیه طرحی نمایند که در آن زمینه تثبیت روستاها و موانع مهاجرتها دیده شود که در این راستا میتوان با اعطای بخشی از زمینهای ملی که قابلیت زراعت داشته را بصورت فاکتور تشویقی به روستائیان بمانند برخی از کشورهای پیشرفته و یا با فروش این زمینها به کشاورزان با قیمت اندک که این امر مستلزم تهیه طرح و ارسال آن به شورای عالی و بعد از تصویب در شورای عالی به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود و امید است مجلس هم با مد نظر قرار دادن تمام جوانب در خصوص عمران روستاها و اقدام و کمک موثر به امر تولید و تزریق پویایی به روستاها گامهای موثر را هم در جهت توسعه روستاها که میتوان گفت زیر بنای توسعه پایدار کشور هست بر دارد و بخش اعظمی از معضل بیکاری جوانان راحل و فصل نماید. امید آن دارم که کمیسیون کشاورزی استان با تهیه طرحی همه جانبه و جامع بستر لازم برای پویایی روستاهای کشور راموجب گردد.
 صدری در ادامه جلسه گفت: سطح توقعات و انتظارات از شوراها انجام صفر تا صد امور است در حالیکه وظایف و اختیارات شوراها جوابگوی کامل نیاز مردم نیست وظایفی که برای شوراها توسط قانونگذار تعیین شده محدود و اندک است در همین راستا اولویت کاری و برنامه مدیریت جدید و جوان در شورای عالی استانها باز تعریف  از ظرفیتهای شوراها و شورای عالی استانها می باشد.
وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: ظرفیتهای که شاید از آن غافل شدیم بنابراین نیاز های اساسی و قانونی شوراها باید به دقت با رویکرد توسعه محور بر پایه دانش در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود.
وی یکی از اقدامات اصلی شوراهای عالی استان را تشکیل شورای حل اختلاف در شورای عالی استانهاعنوان داشت و افزود است و یکی از اقدامات دیگر این شورا راه اندازی خبرگزاری شورای عالی استانها و سامانه دریافت شکایت های مردمی می باشد.


PDF چاپ چاپ