يکشنبه 28 مهر 1398 _
  امروز
يکشنبه
مهر 1398
28
قمری:21 صفر 1441

میلادی:20 اکتبر 2019
 
 سال 97

 
 روزانه

 
 اعتدال
 
تاریخ : پنجشنبه 11 مهر 1398     |     کد : 743

گزارش تصویری از نشست مشترک رئیس و اعضای شورای اسلامی استان با دکتر صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

.

.روابط عمومی :محمد کارآموز   سایت: مریم سعیدزاده مریم سعیدزاده
PDF چاپ چاپ