سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 _
  امروز
سه شنبه
ارديبهشت 1398
31
قمری:16 رمضان 1440

میلادی:21 مه 2019
 
 سال 97

 
 روزانه

 
 اعتدال
 
تاریخ : يکشنبه 22 ارديبهشت 1398     |     کد : 722

گزارش تصویری :

بازدید میدانی ریاست شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی از قسمتهای سانحه دیده در اثر آتش سوزی بازار تاریخی تبریز

.
روابط عمومی :محمد کارآموز   سایت: مریم سعیدزاده مریم سعیدزاده
PDF چاپ چاپ