يکشنبه 3 شهريور 1398 _
  امروز
يکشنبه
شهريور 1398
3
قمری:24 ذو الحجة 1440

میلادی:25 اوت 2019
 
 سال 97

 
 روزانه

 
 اعتدال
 
تاریخ : سه شنبه 20 شهريور 1397     |     کد : 602

در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت؛

ادامه بررسی چارت پیشنهادی سازمان سرمایه گذاری

در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار که با ریاست غلامحسین مسعودی ریحان و حضور اعضا کمیسیون برگزار شد، این کمیسیون به بررسی پیشنهادی سازمان سرمایه گذاری،( اساسنامه تیپ وزارت کشور) پرداختند.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با اشاره به اصلاحیه اساسنامه پیشنهادی سازمان سرمایه گذاری( تیپ وزارت کشور) گفت: در واقع اصلاحیه این اساسنامه باید توسط کارشناسان و معاون مالی شهرداری تبریز مورد بررسی قرار گیرد و در انتها، نتایج را جهت بحث و بررسی بیشتر به صحن شورا ارجاع دهند که متاسفانه این کم کاری ها را شاهد هستیم.
غلامحسین مسعودی ریحان با اشاره به اینکه متاسفانه مدیریت سرمایه گذاری شهرداری تبریز به دلیل برخی کمبود ها دچار برخی "تق و لقی" ها شده است اظهار داشت: این کاستی ها نشان دهنده نبود برنامه های عملیاتی و نگاه غیر واقعی به مدیران به چشم انداز های کوتاه مدت و بلند مدت مدیریت سرمایه گذاری است.
در ادامه سعید نیکو خصلت عضو کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با بیان اینکه سرمایه گذاران  گلوگاه هر نهادی هستند گفت: اجراي سياست خود كفايي و تامين منابع درآمدي پايدار و بمنظور جذب سرمايه هاي بخش خصوصي از مهمترین اهدافی است که باید در این اساسنامه مورد بررسی قرار گیرد.


روابط عمومی :محمد کارآموز   سایت: مریم سعیدزاده مریم سعیدزاده
PDF چاپ چاپ