دوشنبه 5 فروردين 1398 _
  امروز
دوشنبه
فروردين 1398
5
قمری:18 رجب 1440

میلادی:25 مارس 2019
 
 سال 97

 
 روزانه

 
 اعتدال
 
تاریخ : پنجشنبه 21 تير 1397     |     کد : 586

پیکر مرحوم ایوب جعفری عضو شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی که در سد سهند غرق شده بودند توسط آقای بزازی غواص آتشنشانی شهرداری تبریز کشف شد.

روابط عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی

.

.


روابط عمومی :محمد کارآموز   سایت: مریم سعیدزاده .
PDF چاپ چاپ