چهارشنبه 4 مهر 1397 _
  امروز
چهارشنبه
مهر 1397
4
قمری:15 محرم 1440

میلادی:26 سپتامبر 2018
 
 سال 97

 
 روزانه

 
 اعتدال
 
گالری تصاویر به صورت درختی
 • اخبار شورای اسلامی استان در یک نگاه
 • دومین جلسه عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
 • دومین جلسه هئیت رئیسه شورای اسلامی استان آذربایجان
 • چهارمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان شر
 • پنجمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان با حضور دکتر
 • ششمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
 • هفتمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان شر
 • همایش بزرگداشت روز شوراها
 • نشست مشترک کمیسیون آموزش و پژوهش شورای اسلامی استا
 • دهمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
 • دیدار اعضای شورای اسلامی استان با مجید خدابخش استاندار آذرباجان شرقی
 • امضاء تفاهم نامه فی مابین شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی با سازمان حفاظت محیط زیست

1از1‏