سه شنبه 22 آبان 1397 _
  امروز
سه شنبه
آبان 1397
22
قمری:05 ربيع الأول 1440

میلادی:13 نوامبر 2018
 
 سال 97

 
 روزانه

 
 اعتدال
 
 خداوردی ارحمی


خداوردی ارحمی عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان هریس
در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
دبیر اول شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی

مدرک تحصیلی
کارشناسی مدیریت صنعتی

سوابق (شورایی، اجرایی و مدیریتی) 

عضو شورای اسلامی شهر خواجه در دوره سوم

عضو شورای اسلامی شهر خواجه در دوره پنجم

نماینده شورای اسلامی شهر خواجه در شورای اسلامی شهرستان هریس

عضو شورای حل اختلاف شهر و بخش خواجه از سال 87 تا به حال