دوشنبه 18 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی تبریز-میدان جهاد (نصف راه)، روبروی مسجد کرامت (مهدیه تبریز)
۰۴۱-۳۲۶۶۳۹۱۰ همه روزه در خدمت شماییم.
 ساناز هادی زاده

ساناز هادی زاده عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان جلفا
درشورای اسلامی استان آذربایجان شرقی 
دبیر اول شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی 
مدرک تحصیلی
کارشناسی عمران

سوابق (شورایی، اجرایی و مدیریتی)
 
عضو شورای اسلامی شهر سیه رود در دوره پنجم
 
نماینده شورای اسلامی اسلامی شهر سیه رود در شهرستان جلفا در دوره پنجم