دوشنبه 18 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی تبریز-میدان جهاد (نصف راه)، روبروی مسجد کرامت (مهدیه تبریز)
۰۴۱-۳۲۶۶۳۹۱۰ همه روزه در خدمت شماییم.
 نادر امیدی
نادر امیدی عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان بستان آباد
درشورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
نائب رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی

 
مدرک تحصیلی
دکترای دامپزشکی و حقوق


سوابق( شورایی، اجرایی  و مدیریتی)
 
عضو شورای اسلامی بخش تیکمه داش
 
نماینده شورای اسلامی بخش تیکمه داش در شورای اسلامی شهرستان بستان آباد
 
رئیس حزب توسعه و اعتدال شهرستان
 
معاون فنی شبکه دامپزشکی شهرستان بستان آباد
 
معاون فنی کشت صنعت پارس آباد
 
معاون فنی کشت و صنعت مغان
 
مدرس دانشگاه
 
مدیر فنی درمانگاه دامپزشکی
 
مدیر فنی داروخانه دامی
 
نمایندگی بیمه ایران