دوشنبه 18 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی تبریز-میدان جهاد (نصف راه)، روبروی مسجد کرامت (مهدیه تبریز)
۰۴۱-۳۲۶۶۳۹۱۰ همه روزه در خدمت شماییم.
 بهبود جعفری


بهبود جعفری عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان اهر
در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
نماینده شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استانها  
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای عالی استان ها

 
مدرک تحصیلی
دکترای میکروب شناسی 

 
 (سوابق شورایی، اجرایی و مدیریتی)

عضو شورای اسلامی شهر اهر در دوره پنجم

نماینده شورای اسلامی شهر اهر در شورای اسلامی شهرستان اهر در دوره پنجم 

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه اهر 

رئیس پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه اهر 

دبیر شورای تحصیلات تکمیلی 


دبیر شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

رئیس گروه تحصیلی تکمیلی رشته های ژنتیک و میکروب شناسی و بیوشیمی

عضو شورای دانشگاه علوم پایه

 سر گروه رشته میکروب بیولوژی شهرستان اهر

  عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد  اسلامی واحد اهر