چهارشنبه 5 آذر 1399 _
  امروز
چهارشنبه
آذر 1399
5
قمری:10 ربيع الثاني 1442

میلادی:25 نوامبر 2020
 
 
 
 روزانه

 
 اعتدال
 
 بهبود جعفری


بهبود جعفری عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان اهر
در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
نماینده شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استانها  
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای عالی استان ها

 
مدرک تحصیلی
دکترای میکروب شناسی 

 
 (سوابق شورایی، اجرایی و مدیریتی)

عضو شورای اسلامی شهر اهر در دوره پنجم

نماینده شورای اسلامی شهر اهر در شورای اسلامی شهرستان اهر در دوره پنجم 

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه اهر 

رئیس پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه اهر 

دبیر شورای تحصیلات تکمیلی 


دبیر شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

رئیس گروه تحصیلی تکمیلی رشته های ژنتیک و میکروب شناسی و بیوشیمی

عضو شورای دانشگاه علوم پایه

 سر گروه رشته میکروب بیولوژی شهرستان اهر

  عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد  اسلامی واحد اهر