دوشنبه 18 اسفند 1399
Info-bus.tabriz.ir
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی تبریز-میدان جهاد (نصف راه)، روبروی مسجد کرامت (مهدیه تبریز)
۰۴۱-۳۲۶۶۳۹۱۰ همه روزه در خدمت شماییم.
 رحیم رحیمیرحیم رحیمی ممقانی عضو و نماینده شورای اسلامی شهرستان آذرشهر
در شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی


مدرک تحصیلی
دکترای حقوق 

سوابق  (شورایی، اجرائی  و  مدیریتی)

عضو شورای اسلامی شهر ممقان در دوره سوم

عضو شورای اسلامی شهر ممقان در دوره پنجم

نماینده شورای اسلامی شهر ممقان در شورای اسلامی شهرستان آذرشهر

مدیر عامل شرکت تعاونی نخود پزان

نائب رئیس اتحادیه اصناف بخش ممقان

نائب رئیس شرکت تعاونی نخود پزان ممقان

مسئول شورای سیاسی پایگاه های بسیج

وکیل پایه یک دادگستری از سال 84 تاکنون

مسئول کمیته انضباطی هئیت فوتبال و هئیت رزمی